Časom sme sa vypracovali na jednu z popredných firiem na slovenskom trhu zabezpečujúcich komplexné vybavenie pre hasičské útvary (HaZZ SR, DHZ aj ZHÚ.
Zaoberáme sa nielen predajom výstroje a prostriedkov pre hasičov, ale aj vývojom a výrobou jednotlivých ponúkaných komodít.
Medzi najlepšie nami vyvinuté výrobky patria artikle ako ľahký zásahový odev FIRE WARRIOR 2, zásahová obuv KING-FIRE 2 alebo nehorľavé spodné prádlo z rady PKNX.
V roku 2016 sme sa stali výhradným zástupcom pre predaj zariadení na ochranu dýchacích ciest medzinárodnej spoločnosti Honeywell-Safety.
Zastupujeme tiež výrobcov OOPP ako je Asko, STEITZ SECURA, Eau & Feu, ORTO SHOES a mnoho ďaľších.
Okrem iného participujeme na prevádzke hasičských útvarov a taktiež máme spolupracovníkov aj v odbore analýzy nebezpečenstva vznikov požiarov.